Kryzys

                Niniejszy tekst jest w równym stopniu dla Was – moich Czytelników – co i dla mnie. Pisząc lub rozmawiając z kimś, zmuszamy się do nadania kształtu mglistym pomysłom i...